İNSAN KAYNAKLARI


İnsan Kaynakları Politikamız; İnsan’a Saygı temeline dayalı olarak tüm çalışanlarımıza eşit mesafede açık, şeffaf ve güvene dayalı sürdürülebilir iletişim ile uygun işe uygun kişiyi almak, uygun şekilde yönetip geliştirmektir.


İmkanlarımız dahilinde, tüm çalışanlarımız ile paydaşlarımızın memnun olabilecekleri, yüksek bir motivasyon ile sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir performans elde edecek şekilde kendilerini geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı ile yönetim anlayışı sağlayabilmek için çabalarız.


Her biri birbirinden değerli olan bir çok iş ortağımız için sunmakta olduğumuz çok sayıda farklı ve değerli projemizin ihtiyaç duyduğu potansiyel, profil ve yetkinikler için olabilecek en yüksek uyumluluğa sahip potansiyelde, profilde ve yekinlikte olan adaylarımızı işe almak, çalıştırmak, yönetmek ve geliştirmek için sahip olduğumuz tüm bilgi birikimi, deneyim ve potansiyelimizi kullanırız.


Sağlık Sektörü Paydaşlarına Sağlık Hizmetleri Sunan, Güçlü ve Lider Hizmet Firması olarak, İnsan Kaynakları uygulamalarımızı, mevcut ihtiyaçlardan ziyade, gelecek ihtiyaçlarına odaklanarak sürdürürüz.


Bu temel prensipler ile İnsan Kaynakları Politikalarımız özetle;
Ön yargısız hareket ederek, inanç, kültür ve diğer tüm farklılıklara saygı göstermek ve değer vermek,
Çalışma hukukuna tam uyumlu davranmak, etik ve profesyonel standartlara uygun hareket etmek,
Çalışan sağlığı, iş güvenliği ve çevre bilincini her zaman ilk öncelikler arasında bulundurmak,
Takımdaşlık ve Şeffaflık değerlerini İnsan Kaynakları yaklaşımlarının temel ilkeleri arasında görmek,
Çalışan performansını geliştirmek için hedef odaklı etkin yönetim sistemleri kurmak ve yenilikçilik becerisini teşvik etmek,
İşyeri barış ve huzurunu koruyarak, çalışan motivasyonunu, kurumsal bağlılık ve aidiyet hissini en üst düzeyde tutmak,
Innovex bünyesindeki açık pozisyonlar için öncelikli olarak şirket çalışanlarını değerlendirmek, dış kaynaklara yönelmenin zorunlu olduğu hallerde ise en nitelikli bireyi firmamıza kazandırmak,
Innovex ve çalışanlarının gelişim ihtiyacı için en uygun gelişim alternatiflerini uygulamaya almak, etkin eğitim programları ile çalışanların kesintisiz gelişimini garanti altında tutmak,
Innovex’in ve paydaşlarının mali gelişimi ve imkanları ölçüsünde çalışanlara adil, rekabetçi ve yüksek performansı teşvik eden ücretlendirme politikaları geliştirmek,
Kişisel bilgilerde gizlilik prensiplerine titizlikle uymaktır.

KİŞİSEL BİLGİLER
EĞİTİM BİLGİLERİ
YABANCI DİL BİLGİSİ
BİLGİSAYAR BİLGİSİ
Kullanmış Olduğunuz İş, Araç ve Makineleri Belirtiniz.
İŞ TECRÜBESİ (Lütfen son iş yerinizden başlayarak doldurun)
KATILDIĞINIZ KURS/SEMİNER/SERTİFİKA PROGRAMLARI
AİLE BİLGİLERİ
Lütfen size ulaşamadığımızda haber verilecek kişinin adı, yakınlığı ve telefonunu yazınız.
SAĞLIK BİLGİSİ
ÇALIŞMA KOŞULLARIYLA İLGİLİ TALEPLER
DİĞER BİLGİLER
SOSYAL AKTİVİTELERİNİZ VE HOBİLERİNİZ
REFERANSLAR (Lütfen hakkınızda bilgi alabileceğimiz akrabanız olmayan 3 referansınızı belirtiniz.)
Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, işe alınmama esas olabilecek bu forma verilen bilgilerin gizlenmesi veya gerçeğe aykırı olmasının sonradan anlaşılması halinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II-a maddesine göre iş akdimin tarafıma kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeksizin feshedilebileceğini peşinen kabul ederim.

DUYURU LİSTESİ

Duyurulardan ve yeniliklerden haberdar olmak için bültenimize abone olmayı unutmayın.